pl  |  en 
 o mnie
aktualności
wykształcenie
doświadczenie zawodowe
umiejętności
badania, granty
stypendia, nagrody
zainteresowania off
 dydaktyka
dyżury, konsultacje
zarządzanie routerami Cisco
sieci komputerowe
podstawy teleinformatyki
sieciowe systemy operacyjne
systemy wbudowane
technologie internetowe
 publikacje
konferencje
editorial
czasopisma
recenzje
seminaria
inne imprezy
cytowania
 galeria
2008
 kontakt
dane teleadresowe
technologie internetowe

Wykład oraz ćwiczenia laboratoryjne z "Technologii internetowych" skupiają się przede wszystkim na technologiach WWW i obejmują następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do technologii WWW
 2. SGML – wprowadzenie do HTML
 3. Budowa serwisu WWW w oparciu o HTML
 4. Kaskadowe arkusze styli (CSS)
 5. Java Script
 6. Technologie server-side
 7. CGI i Perl
 8. PHP
 9. XML i XHTML
 10. Skalowalna grafika wektorowa (SVG)
 11. Technologia ASP.NET
 12. Java Server Pages
 13. Bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zajęcia prowadzone są dla studentów III roku kierunku: informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

look & feel: maciej piechowiak 2000 - 2018