pl  |  en 
 o mnie
aktualności
wykształcenie
doświadczenie zawodowe
umiejętności
badania, granty
stypendia, nagrody
zainteresowania off
 dydaktyka
dyżury, konsultacje
zarządzanie routerami Cisco
sieci komputerowe
podstawy teleinformatyki
sieciowe systemy operacyjne
systemy wbudowane
technologie internetowe
 publikacje
konferencje
editorial
czasopisma
recenzje
seminaria
inne imprezy
cytowania
 galeria
2008
 kontakt
dane teleadresowe
czasopisma 1. Owczarek P., Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "Analysis of Routing Protocols Metrics for Wireless Mesh Networks", In: Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z., Borzemski L. (eds) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016 – Part II. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 522, str.177-186, Springer, 2016.

 2. Piechowiak M., Stachowiak K., Bartczak T.:" Multicast Connections in Wireless Sensor Networks with Topology Control", Journal of Telecommunications and Information Technology, 2016, vol. 1, pp. 61-67.

 3. Piechowiak M., Zwierzykowski P.:How to Simulate and Evaluate Multicast Routing Algorithms, Simulation Technologies in Networking and Communications: Selecting the Best Tool for the Test, editors: Al-Sakib Khan Pathan, Muhammad Mostafa Monowar, Shafiullah Khan, CRC Press, 2015.

 4. Hanczewski S., Kędzierska M., Piechowiak M.: "A Simulator Concept for Cloud Computing Infrastructure", Image Processing & Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing 313, str. 269-275, Springer-Verlag 2015.

 5. Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "Topology Properties of Ad-Hoc Networks with Topology Control", Communications in Computer and Information Science 431, Computer Networks, str. 89-98, Springer-Verlag 2014.

 6. Piechowiak M., Prokopowicz P.: "Performance Evaluation of Multicast Routing Algorithms with Fuzzy Sets", Image Processing & Communications Challenges 5, Advances in Intelligent Systems and Computing 233, str. 363-370, Springer-Verlag 2014.

 7. Piechowiak M., Chmielewski M., Szyszkowski P.: "Performance of IGMP Protocol on Embedded Systems with OpenWRT", Image Processing & Communications Challenges 5, Advances in Intelligent Systems and Computing 233, str. 371-378, Springer-Verlag 2014.

 8. Prokopowicz P., Piechowiak M., Kotlarz P.: "The Linguistic Modeling of Fuzzy System as Multicriteria Evaluator for the Multicast Routing Algorithms", Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science, Volume 8468, str. 665-675, 2014.

 9. Piechowiak M., Prokopowicz P.: "Evaluation of Multicast Routing Algorithms with Fuzzy Sets", Advances in Electronics and Telecommunications: Recent Advances in Wire and Wireless Networks, vol. 3, no. 5, str. 44-48, 2013.

 10. Stachowiak K., Zwierzykowski P., Piechowiak M., Prokopowicz P.: "Evaluation of Different Path Composition Approaches to Multicast Optimization with Fuzzy Sets", The Mediterranean Journal of Electronics and Communications, vol. 9, no. 3, str. 594-600, 2013.

 11. Piechowiak M., Chmielewski M., Szyszkowski P.: "Technologia IP Multicast w systemach wbudowanych z OpenWRT", Studia Informatica (Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA), vol. 34, no. 3 (113), str. 69-80, 2013.

 12. Piechowiak M., Pucek S.: "Topology Properties of Ad-Hoc Networks", Image Processing and Communications Challenges 4, Advances in Intelligent Systems and Computing 184, str. 233-240, Springer-Verlag 2013.

 13. Stachowiak K., Pawlak T., Piechowiak M.: "Performance Evaluation of Multicast Overlay Routing Protocols", Image Processing and Communications, An International Journal, Special Issue: Algorithms and Protocols in Packet Networks, vol. 17, no. 1-2, str. 19–32, 2012.

 14. Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "The Evaluation of Unconstrained Multicast Routing Algorithms in Ad-hoc Networks", Communications in Computer and Information Science 291, Computer Networks, str. 344-351, Springer-Verlag 2012.

 15. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: "Usługa IPTV w sieciach operatorskich", Przegląd Telekomunikacyjny, Rocznik LXXXIV, nr 10/2011, str. 1547-1551, 2011.

 16. Piechowiak M., Kotlarz P.: "Network Topology Models for Telecommunication and Automation Networks", Image Processing and Communications, An International Journal, vol. 15, no. 2, str. 47–53, 2010.

 17. Kotlarz P., Piechowiak M.: "Neural Encryption in Industrial and Telecommunication Networks", Image Processing and Communications, An International Journal, vol. 15, no. 2, str. 55–60, 2010.

 18. Stachowiak K., Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "The Effectiveness of Multicast Trees with Delay Constraints", Information Systems Architecture and Technology, Networks and Networks Services, Wrocław University and Technology, str. 199-210, 2010. 19. Piechowiak M., Stasiak M., Zwierzykowski P.: "The Influence of Group Members Arrangement on the Multicast Tree Cost", International Journal on Advances in Systems and Measurements, vol. 2, no. 2-3, pp. 248-257, 2009,

 20. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Bartczak T.: "The Efficiency of Multicast Trees in Packet Networks", Information Systems Architecture and Technology, Service Oriented Distributed Systems: Concepts and Infrastructure, Wrocław University and Technology, pp. 303-312, 2009,

 21. Piechowiak M., Stasiak M., Zwierzykowski P.: "The Application of K-Shortest Path Algorithm in Multicast Routing", Journal of Theoretical and Applied Informatics, PAN, Volume 21, number 2, pp. 69-82, 2009,

 22. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Bartczak T.: "The Efficiency of Multicast Trees in Packet Networks", Information Systems Architecture and Technology, Service Oriented Distributed Systems: Concepts and Infrastructure, Wrocław University and Technology, pp. 303-312, 2009,

 23. Szymaniak P., Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "New Genetic Multicast Routing Algorithm for Ad-hoc Networks", Image Processing and Communications, An International Journal, vol. 13, no. 1-2, pp. 3–11, 2008,

 24. Chojnacki A., Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "Genetic Routing Algorithm for Multicast Conections in Packet Networks", Image Processing and Communications, An International Journal, vol. 13, no. 1-2, pp. 13–20, 2008.

 25. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Bartczak T.: "Efficiency of QoS-oriented Multicast Routing Algorithms", Information Systems Architecture and Technology, Information Systems and Computer Communication Networks, Wrocław University and Technology, pp. 113-124, 2008,

 26. Chojnacki A., Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "Porównanie wydajności operatorów genetycznych na tle liczby generacji w problemie trasowania połączeń rozgałęźnych", Przegląd Telekomunikacyjny, numer 8-9/2008, pp. 1107-1114, 2008,

 27. Piechowiak M., Zwierzykowski P.: "Efficiency Analysis of Multicast Routing Algorithms in Large Networks", Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Number 54, 2007, str. 173-180,

 28. Piechowiak M., Zwierzykowski P., Żodź A.: "A New Heuristic Algorithm for Multicast Connections in Packet Networks", Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Number 54, 2007, str. 213-220,

 29. Piechowiak M., Żmudziński P.: "The Influence of Network Topology on the Efficiency of Multicast Heuristic Algorithms", International Journal of Image Processing & Communications, Volume 11, Number 1, 2006, str. 41-51,

 30. Żmudziński P., Piechowiak M.: "Comparative Evaluation of Distributed Bandwidth Broker", International Journal of Image Processing & Communications, Volume 11, Number 1, 2006, str. 59-69,

 31. Kotlarz P., Piechowiak M., Dunajewski I.: "The Security of The RSA Cryptosystem and Electronic Signature", International Journal of Image Processing & Communications, Volume 11, Number 1, 2006, str. 33-39,

czasopisma popularnonaukowe:
 1. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: "Exploring multicast IP in Linux", Linux Magazine, UK/USA edition, number 102, pp. 55-59, May, 2009,

 2. Bartczak T., Piechowiak M., Szewczyk T., Zwierzykowski P.: "Technologia Multicast IP w Linuksie", Linux Magazine, numer 2, pp. 53-55, 2008,

 3. Zwierzykowski P., Szewczyk T., Piechowiak M., Bartczak T.: "Jaki kształt ma internet?", Networld, numer 11, pp. 70-74, 2007,

 4. Zwierzykowski P., Szewczyk T., Piechowiak M., Bartczak T.: "Multicast IP technologia przyszłości", Networld, numer 6, pp. 65-68, 2007,look & feel: maciej piechowiak 2000 - 2018